Når ingen andre vil, så må vi jo selv Vestkysten Mandag 10.April 1967